ตลอดชีพ 90

คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี ชำระเบี้ยได้หลายแบบตั้งแต่ 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี หรือถึงอายุ 90 ปี
มั่นใจกับความมั่นคงตลอดชีวิต