ตลอดชีพ 90/1

ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 90 ปี คุ้มตลอดชีพ !