ข้อมูลระดับสมาชิกและสิทธิพิเศษ

  • คูปองเข้าใช้บริการ ณ Miracle Lounge สนามบินสุวรรณภูมิ /สนามบินดอนเมือง
  • สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษตามระดับเป็นระยะเวลา 1 ปี
  • เริ่มสิทธิสมาชิกตั้งแต่เดือนเมษายน-เดือนมีนาคมของปีถัดไป ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
  • คำนวณแต้มสมาชิกใหม่ทุกปี โดยนับข้อมูล ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

1.ของขวัญวันเกิด (Birthday Gift) สำหรับลูกค้าทุกท่านที่มีคะแนนสะสมในปี 2563 ตั้งแต่ 70,000 คะแนน ขึ้นไป

2.ห้องรับรองพิเศษที่สนามบิน (Miracle Lounge) สะดวกสบายทุกการเดินทาง สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกระดับ Silver ขึ้นไป
(หมายเหตุ: ระดับ Silver ใช้สิทธิได้ 1 ครั้งต่อปี, ระดับ Gold และ Platinum ใช้สิทธิได้ 2 ครั้งต่อปี)

3.ส่วนลดพิเศษ (Special Discount) สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าระดับ Gold ขึ้นไป รับส่วนลดพิเศษเมื่อซื้อสินค้าของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า แอร์ ฯลฯ ที่เข้าร่วมโครงการ

3.ส่วนลดพิเศษ (Special Discount) สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าระดับ Gold ขึ้นไป รับส่วนลดพิเศษเมื่อซื้อสินค้าของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า แอร์ ฯลฯ ที่เข้าร่วมโครงการ

4.บัตรสมาชิกสุขภาพ ชีววัฒนะ (Health Check Up) สิทธิพิเศษที่ให้ลูกค้าสมัครสมาชิกบัตรชีววัฒนะ ในเครือ ร.พ.กรุงเทพฯ แบบฟรี ๆ !
สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกระดับ
 Platinum

หลักการคำนวณคะแนนของลูกค้า

การนับเบี้ยประกันที่นำมาใช้คำนวณคะแนนลูกค้าเพื่อจัดระดับสมาชิกในปี 2564

  • นับคะแนนจากเบี้ยประกันภัยที่ลูกค้าชำระทั้งหมดในปี 2563 (ตามเงื่อนไขของแต่ละแบบประกัน)

เงื่อนไขและวิธีการคำนวณคะแนน

2.กรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป เช่น ตลอดชีพ 90/20 จะนับคะแนนเป็น 2 เท่า ของการคำนวณแบบปกติ

3.กรมธรรม์ที่ชำระเบี้ยประกันภัยต่ออายุแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 10 ปี จะนับคะแนนเพิ่มขึ้นอีก 2 เท่า หรือกรมธรรม์ที่ชำระเบี้ยประกันภัยต่ออายุแล้วตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จะนับคะแนนเพิ่มขึ้นอีก 3 เท่า

4.เบี้ยประกันจากประกันอุบัติเหตุ ประกันกลุ่ม ช่องการขายผ่านธนาคาร และช่องทางการขายผ่านโทรศัพท์ ไม่เข้าร่วมรายการนี้

5.คำนวณคะแนนเพื่อจัดระดับสมาชิก ปีละ 1 ครั้ง (เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม)