ตรวจสอบสิทธิ์ผู้เอาประกัน

บริการเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับโรงพยาบาลคู่สัญญา เพื่อทำการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลของผู้เอาประกัน เมื่อมาใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาล ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น

  1. กรมธรรม์ยังมีผลความคุ้มครองอยู่หรือไม่
  2. ผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันมีอยู่

โดยท่านสามารถคลิกได้ตาม URL ด้านล่างนี้
https://his.samsunglife.co.th/HIS/Account/Login

คู่มือตรวจสอบสิทธิ์ผู้เอาประกัน