สมาร์ทซุปเปอร์เซฟวิ่ง 10/6 (20)

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 6 ปี ให้ความคุ้มครอง 10 ปี
รับผลประโยชน์รวมสูงสุดตลอดสัญญา 670%
ไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ