สมาร์ท ซีไอ (ตลอดชีพ 90)

คุ้มครองโรคร้ายแรงทั้งระดับต้นและระดับรุนแรง ที่มาพร้อมความคุ้มครองชีวิต