สมาร์ทอีซี่เซฟวิ่ง 15/8 (20)

ให้เงินคืนรวมสูงสุด 221% และรับความคุ้มครองสูงสุด 180%
ชำระเบี้ยประกันภัยง่ายๆ เพียง 8 ปี ให้ความคุ้มครองนานถึง 15 ปี