สมาร์ท ซีไอ (สมาร์ทช้อยส์ 95)

คุ้มครองโรคร้ายแรงทั้งระดับต้นและระดับรุนแรง ที่มาพร้อมความคุ้มครองชีวิต