สมาร์ทบำนาญ60พลัส A100/2

ชำระเบี้ยประกันภัย 2 ปี เริ่มรับเงินบำนาญตั้งแต่ปีที่ 5 หลังจากชำระเบี้ยฯ ปีแรก
รับยาวจนถึงอายุครบ 100 ปี