สมาร์ทบำนาญ60พลัส A100/1

ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว เริ่มรับเงินบำนาญตั้งแต่ปีที่ 5 หลังชำระเบี้ยฯ
รับยาวจนถึงอายุครบ 100 ปี