คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบมีค่าใช้จ่ายส่วนแรก (H&S_D)