เพื่อการออมทรัพย์
ซัมซุงแฮปปี้

หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/เพื่อการออมทรัพย์/ซัมซุงแฮปปี้

ซัมซุงแฮปปี้

ซัมซุงแฮปปี้
55   
55   
60   
60   
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
: จนถึงอายุ 55 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง
: จนอายุครบ 80 ปี
อายุที่รับประกัน
: 1เดือน - 45 ปี
ผลประโยชน์
: กรณีเสียชีวิต
รับเงิน 100% ของทุนประกันภัย ตั้งแต่เริ่มสัญญาจนถึงก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายู่ครบ 45 ปี

รับเงินสูงสุด 200% โดยรับเงิน 110% ของทุนประกันภัย และเพิ่มขึ้น 10% ทุกปี ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 45-54 ปี
 
กรณีมีชีวิต
รับเงิน 1% ของทุนประกันภัย ทุกเดือน โดยเริ่มจ่ายงวดแรกถัดไปอีก 1 เดือน นับจากวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 55 ปี ถึงอายุครบ 80 ปี
 


สั่งพิมพ์หน้านี้ ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สอบถามข้อมูล