ซัมซุง ประกันชีวิต
โครงการพิเศษ
สำหรับผู้ถือกรมธรรม์

หน้าแรก / โครงการพิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ / SLI Privilege Membership 2020

SLI (Thailand) Privilege Membership 2021


ระดับสมาชิก แต้มสะสม
คะแนน)
สิทธิพิเศษที่สมาชิกได้รับ
ของขวัญวันเกิด
ในเดือนเกิด
Miracle Lounge*
1 ครั้ง/ปี
Miracle Lounge*
2 ครั้ง/ปี
ส่วนลดพิเศษ
ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์
บัตรสมาชิก
ชีววัฒนะ
Platinum
แพลตินัม
500,000 ขึ้นไป x x x x
Gold
โกลด์
250,000 - 499,999 x x x
Silver
ซิลเวอร์
100,000 - 249,999 x x
Classic
คลาสสิก
70,000 - 99,999 x

 • ของขวัญวันเกิด จัดเตรียมให้ในเดือนเกิด สำหรับลูกค้าที่มีคะแนนสะสมในปี 2563 ตั้งแต่ 70,000 คะแนน ขึ้นไป
 • ห้องรับรองพิเศษที่สนามบิน (Miracle Lounge) สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกระดับ Silver ขึ้นไป
  (หมายเหตุ: ระดับ Silver ใช้สิทธิได้ 1 ครั้งต่อปี ระดับ Gold และ Platinum ใช้สิทธิได้ 2 ครั้งต่อปี)
  • Miracle Lounge ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
  • Miracle Lounge / Miracle Co-working Space / Sleep Box by Miracle ณ สนามบินดอนเมือง
 • รับสิทธิซื้อสินค้าจากซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ในราคาพิเศษ สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกระดับ Gold ขึ้นไป ซึ่งจะได้รับส่วนลดสินค้าในราคาพิเศษ ในการสั่งซื้อสินค้าราคาพิเศษผ่านเว็บไซต์เฉพาะจากซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่งขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อสั่งซื้อสินค้าราคาพิเศษไปยังลูกค้าโดยตรง
 • บัตรสมาชิกชีววัฒนะ Value Gold บัตรสมาชิกในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ (BDMS) ที่จะมอบสิทธิให้ท่านสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปีกับชุดตรวจสุขภาพ Gold Plus มูลค่า 6,000 บาท ได้ ณ โรงพยาบาลในเครือ BDMS รวมทั้งรับสิทธิพิเศษและส่วนลดการบริการต่าง ๆ เอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่เป็นสมาชิกระดับ Platinum เท่านั้น (บัตรมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่บนบัตร)

การคำนวณคะแนน

การจัดระดับสมาชิกในปี 2564 คำนวณแต้มจากเบี้ยประกันที่ลูกค้าชำระทั้งหมดในปี 2563 (ตา มเงื่อนไขของแต่ละแบบประกัน)


แบบประกัน นับคะแนนต่อเบี้ยประกันทุกๆ 100 บาท
แบบชำระเบี้ยประกัน 1 หรือ 2 ปี
เช่น สมาร์ทบำนาญ60 A100/1, สมาร์ทบำนาญ60พลัส A100/2, ตลอดชีพ 90/1
1 คะแนน
แบบสามัญอื่น ๆ
เช่น ตลอดชีพ บำนาญ สมาร์ทมันนี่พลัส สมาร์ทซุปเปอร์เซฟวิ่ง ซัมซุงสไมล์ไลฟ์ ฯลฯ
10 คะแนน

 • กรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป เช่น ตลอดชีพ 90/20 จะนับคะแนนเป็น 2 เท่า ของการคำนวณแบบปกติ
 • กรมธรรม์ที่ชำระเบี้ยประกันภัยต่ออายุแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 10 ปี จะนับคะแนนเพิ่มขึ้นอีก 2 เท่า หรือกรมธรรม์ที่ชำระเบี้ยประกันภัยต่ออายุแล้วตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จะนับคะแนนเพิ่มขึ้นอีก 3 เท่า
 • เบี้ยประกันจากประกันอุบัติเหตุ ไม่เข้าร่วมรายการนี้
 • คำนวณคะแนนเพื่อจัดระดับสมาชิก ปีละ 1 ครั้ง (เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม)

เงื่อนไขสิทธิพิเศษ

 • สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษตามระดับสมาชิกเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • เริ่มสิทธิสมาชิกตั้งแต่เดือนเมษายนของปีปัจจุบัน (1 เมษายน 2564) – เดือนมีนาคมของปีถัดไป (31 มีนาคม 2565) ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • คำนวณแต้มสมาชิกใหม่ทุกปี โดยคำนวณข้อมูลจากเบี้ยประกันภัยที่ชำระตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 31 ธันวาคมของปีปัจจุบัน (2564) เพื่อจัดระดับสมาชิกของปีถัดไป (2565)
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิแก้ไขและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า