เพื่อความคุ้มครองตลอดชีพ
ตลอดชีพ 90/1

หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/เพื่อความคุ้มครองตลอดชีพ/ตลอดชีพ 90/1

ตลอดชีพ 90/1

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
กรณีเสียชีวิต

ให้ความคุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีมีชีวิต

รับเงินคืน 2.5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกปี จนถึงอายุ 89 ปี

ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


อายุรับประกันภัย
แบบประกันภัย ระยะเวลา
ชำระเบี้ยประกันภัย
ระยะเวลา
คุ้มครอง
อายุของ
ผู้เอาประกันภัยที่รับประกันภัย
ตลอดชีพ 90/1 แบบครั้งเดียว อายุครบ 90 ปี 1 วัน - 60 ปี

ข้อกำหนดการรับประกันภัย
 • อายุผู้เอาประกันภัยที่รับประกันภัย ตั้งแต่อายุ 1 วัน – อายุ 60 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 500,000 บาท
  สูงสุด 100,000,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัย 1 ราย
 • ไม่ต้องแถลงสุขภาพ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องตรวจ HIV ทุกอายุ ทุกพื้นที่
  กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมแบบตลอดชีพ 90/1 ไม่เกิน 20,000,000 บาท
 • ต้องตรวจสุขภาพและพิจารณารับประกันภัยตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
  กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมแบบตลอดชีพ 90/1 มากกว่า 20,000,000 บาท
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด สูงสุดถึง 100,000 บาท
สั่งพิมพ์หน้านี้ ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สอบถามข้อมูล