หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/เพื่อการออมทรัพย์/สมาร์ทซุปเปอร์เซฟวิ่ง (20)

สมาร์ทซุปเปอร์เซฟวิ่ง (20)

แบบประกันภัย ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาคุ้มครอง อายุรับประกันภัย
สมาร์ทซุปเปอร์เซฟวิ่ง 10/6 (20) 6 ปี 10 ปี 1 วัน - 75 ปี

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
กรณีเสียชีวิต

ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 610% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีมีชีวิต

รับเงินคืน 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 5

รับเงินคืน 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6 - 9

ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนก้อนใหญ่ 626% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมรับสูงสุด 670% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์
อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี (ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) อัตราเบี้ยประกันภัย (บาท)
20,000 - 99,999 1,000
100,000 - 499,999 985
ตั้งแต่ 500,000 เป็นต้นไป 965

ข้อกำหนดการรับประกันภัย
  • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 วัน ถึง 75 ปี
  • ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 6 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 20,000 บาท
  • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดรายปีเท่านั้น
  • ไม่ต้องแถลงสุขภาพ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องตรวจ HIV ทุกอายุ ทุกพื้นที่
  • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมใดๆได้
  • แบบประกันภัยนี้สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด สูงสุดถึง 100,000 บาท
หมายเหตุ
  • สมาร์ทซุปเปอร์เซฟวิ่ง 10/6 (20) เป็นชื่อทางการตลาด โดยในกรมธรรม์จะใช้ชื่อ สมาร์ทเซฟวิ่ง 10/6 เอส2 (ชนิดไม่มีส่วนร่วมในเงินปันผล)