หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/เพื่อการออมทรัพย์/สมาร์ทมันนี่พลัส (20)

สมาร์ทมันนี่พลัส (20)

แบบประกันภัย ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาคุ้มครอง อายุรับประกันภัย
สมาร์ทมันนี่พลัส 10/5 (20) 5 ปี 10 ปี 1 วัน - 65 ปี
สมาร์ทมันนี่พลัส 10/10 (20) 10 ปี 10 ปี 1 วัน - 54 ปี

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
กรณีเสียชีวิต

ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีมีชีวิต

รับเงินคืน 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 4

รับเงินคืน 2.5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5 - 9

ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนก้อนใหญ่ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมรับสูงสุด 170.5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์
ข้อกำหนดการรับประกันภัย
  • อายุที่รับประกันภัย: แบบสมาร์ทมันนี่พลัส 10/5 (20) 1 วัน - 65 ปี | แบบสมาร์ทมันนี่พลัส 10/10 (20) 1 วัน - 54 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
  • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ทุกแบบ
  • หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบบริษัท
  • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็น รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือรายปี
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ ที่กรมสรรพากรกำหนด สูงสุดถึง 100,000 บาท
หมายเหตุ
  • สมาร์ทมันนี่พลัส 10/5 (20) เป็นชื่อทางการตลาด โดยในกรมธรรม์จะใช้ชื่อ สมาร์ทมันนี่ 10/5 เอส2 (ชนิดไม่มีส่วนร่วมในเงินปันผล)
  • สมาร์ทมันนี่พลัส 10/10 (20) เป็นชื่อทางการตลาด โดยในกรมธรรม์จะใช้ชื่อ สมาร์ทมันนี่ 10/10 เอส2 (ชนิดไม่มีส่วนร่วมในเงินปันผล)