หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/เพื่อการออมทรัพย์/สมาร์ทอีซี่เซฟวิ่ง (20)

สมาร์ทอีซี่เซฟวิ่ง (20)

แบบประกันภัย ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาคุ้มครอง อายุรับประกันภัย
สมาร์ทอีซี่เซฟวิ่ง 15/8 (20) 8 ปี 15 ปี 1 วัน - 65 ปี

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
กรณีเสียชีวิต

ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 180% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีมีชีวิต

รับเงินคืน 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 5

รับเงินคืน 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6 - 10

รับเงินคืน 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 11 - 14

ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนก้อนใหญ่ 180% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมรับสูงสุด 221% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์
ข้อกำหนดการรับประกันภัย
  • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 วัน - 65 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
  • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ทุกแบบ
  • หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบบริษัท
  • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็น รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือรายปี
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ ที่กรมสรรพากรกำหนด สูงสุดถึง 100,000 บาท
หมายเหตุ
  • สมาร์ทอีซี่เซฟวิ่ง 15/8 (20) เป็นชื่อทางการตลาด โดยในกรมธรรม์จะใช้ชื่อ สมาร์ทอีซี่ 15/8 เอส2 (ชนิดไม่มีส่วนร่วมในเงินปันผล)