ประกันรายสามัญ
อุบัติเหตุ

หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/อุบัติเหตุ/พิเอ พลัส

พีเอ พลัส

ประกันอุบัติเหตุที่ใครก็จับต้องได้ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของชีวิต”


อายุรับประกันภัย
แบบประกันภัย พีเอ พลัส 10,000 พีเอ พลัส 20,000
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย (ปี) 1
ระยะเวลาคุ้มครอง (ปี)
1
อายุของผู้เอาประกันภัยที่รับประกันภัย 16 – 65 ปี
(สามารถต่ออายุได้ถึง 70 ปี)
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย รายปีเท่านั้น
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้*
*ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

รายละเอียดชั้น อาชีพของประกันภัยอุบัติเหตุ ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
อาชีพชั้น 1
ผู้ประกอบอาชีพในสำนักงาน ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ำ
นักเรียน - นักศึกษา, ข้าราชการ, ครู, อาจารย์, แคชเชียร์ (พนักงานเก็บเงิน), ผู้บริหารองค์กรธุรกิจ, แพทย์ (ยกเว้น ศัลยแพทย์ / ทันตแพทย์ / สัตวแพทย์), นักบัญชี, พนักงานการเงิน, นักกฎหมาย, ผู้พิพากษา, อัยการ (ไม่ได้ออกนอกสถานที่), จิตรกร (ในสำนักงาน), สถาปนิก, ผู้จัดการและเสมียน (บริษัทนำสินค้าเข้า - ออก ซึ่งมีหน้าที่ในสำนักงานเท่านั้น / ธนาคาร / บริษัทประกัน / บริษัทเดินเรือ), ฯลฯ
อาชีพชั้น 2
ผู้ประกอบอาชีพควบคุมในสำนักงาน หรือต้องมีการออกนอกสถานที่ ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง
ผู้แทน, ผู้จัดการ (บริษัทท่องเที่ยว / โรงแรม / โรงงาน / โรงมหรสพ / ภัตตาคาร), ผู้จัดการบริษัทรักษาความปลอดภัย , ผู้จัดการฝ่ายศิลป์, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ศัลยแพทย์, ทันตแพทย์, สัตวแพทย์, เภสัชกร, นางผดุงครรภ์, นางพยาบาล, นักเคมี, พนักงานขาย, เซลส์แมน, พนักงานจัดสินค้า, พนักงานขายของหน้าร้าน, พนักงานเก็บเงิน (ที่ปฏิบัติงานหลายอย่าง), ศุลการักษ์ (ทำงานนอกสถานที่), เจ้าของและพนักงาน (ร้านเสื้อผ้า / ร้านเพชรพลอย / ร้านทอง), นักดนตรี, นักร้อง, เจ้าของ (กองมรดก / บ้านจัดสรร / บ้านเช่า / สวน (ไม่ได้ลงมือทำ)), ช่างภาพ, นักข่าว, ผู้ตรวจการ (รัฐบาล / ธุรกิจ), นักกฎหมาย - ทนายความ (ออกนอกสำนักงาน), เจ้าที่หน้าที่สินเชื่อ, เจ้าหน้าที่ประมูลงานทั่วไป, ศึกษานิเทศก์ ฯลฯ
อาชีพชั้น 3
ผู้ประกอบอาชีพที่ต้องใช้ฝีมือ, กึ่งฝีมือ, เครื่องมือขนาดเบา ในการปฏิบัติงาน ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง
แม่บ้าน (ทั่วไป / รับจ้าง), คนเลี้ยงเด็ก, คนครัว, คนรับใช้ในบ้าน, ดารา - นักแสดง, พนักงานต้อนรับ (โรงแรม / ภัตตาคาร / บาร์ / โรงมหรสพ), ช่างเสริมสวย - ตัดเสื้อ, ช่างสำรวจ, ผู้ควบคุม (โรงงานผลิตสินค้า / โรงงานอุตสาหกรรม / โรงงานขนาดเล็ก), ผู้รับเหมา, คนงานฝีมือ (ทำงานอย่างเบา), เจ้าของร้าน (แผงลอย / ขายของชำ), ผู้ขายเนื้อ - ปลา, คนขายของหาบเร่, ผู้จัดการ (รถบรรทุก / รถโดยสาร / รถขนส่ง), นักบินพลเรือน, เจ้าของ (ค่ายมวย / โรงเลื่อย / โรงน้ำแข็ง / โรงพิมพ์), พนักงานเข้าเล่ม, เสมียนนับของ, ผู้รักษาคลังสินค้า, คนเฝ้าประตู, ยาม (ไม่พกอาวุธ), เกษตรกร, ผู้ทำการตรวจสวนยาง, เจ้าของฟาร์ม, นักศึกษาแผนกช่าง (ไฟฟ้า / เครื่องยนต์ / เครื่องกล / ก่อสร้าง), ฯลฯ
อาชีพชั้น 4
ผู้ประกอบอาชีพข่างฝีมือใช้เครื่องมือขนาดเบาในการปฏิบัติงาน (มีความเสี่ยง) ประกอบอาชีพใช้แรงงาน ใช้เครื่องมือขนาดหนัก ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากเป็นพิเศษ
ข้าราชการฝ่ายปกครองท้องที่, หัวหน้าโรงงาน, หัวหน้าคนงาน, ช่างทาสี - ช่างไม้ (ในโรงงาน), ช่างทองรูปพรรณ, ช่างไฟฟ้า, ช่างบัดกรี, ช่างโป้วสีรถ, ช่งติดตั้งลิฟท์, คนต่อท่อประปา, คนกรีดยาง, คนงานฝีมือทำงานหนัก, โชเฟอร์ - คนขับรถ (รถบรรทุก / รถโดยสาร / รถรับจ้าง), ผู้ขับขี่เครื่องจักร, เจ้าของและพนักงาน (ปั๊มน้ำมัน / ปั๊มแก๊ส), กรรมกร, พนักงานเก็บขยะ, ช่างปูน, ช่างไม้งานก่อสร้าง, ช่างทำหม้อน้ำ, ช่างซ่อมเครื่อง, ช่างทาสีบ้านภายนอก, ช่างหลอมเหล็กในโรงงาน, คนขายเนื้อ ชำแหละสัตว์, คนส่งของ, วิศวกรไฟฟ้า, บุรุษไปรษณีย์, พนักงานส่งเอกสาร, พนักงานวางบิล - เก็บบิล, มอเตอร์ไซค์รับจ้าง, ผู้ใช้จักรยานยนต์เป็นพาหนะหลักในการประกอบอาชีพทุกกรณี, ฯลฯ
ภัยที่ไม่รับพิจารณารับประกันภัย (สมาร์ทพีเอ)
• ร่างกายพิการ วิกลจริต สติฟั่นเฟือน สุขภาพไม่ดี หรือมีโรคประจำตัวที่อันตราย เช่น โรคหัวใจ วัณโรค มะเร็ง ความดันโลหิตผิดปกติ เบาหวาน ลมบ้านหมู ข้ออักเสบ
• เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือดื่มสุราเป็นประจำ หรือเคยถูกลอบทำร้ายจากผู้อื่นโดยเจตนา หรือมีลำเนาอยู่ในท้องที่ที่ไม่มีแพทย์แผนปัจจุบัน หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
อาชีพที่ไม่รับประกันภัย
คนงานก่อสร้างตึกสูง หอคอย, คนงานปั่นจั่น, คนเรียงอิฐ งานก่อสร้าง พนักงานสร้างเขื่อน งานเกี่ยวกับการวางสาย / ซ่อมบำรุง (ต่อสาย, พาดสายบนเสาไฟฟ้า, ใต้ดิน, อุโมงค์) กรรมกร เช่น ขนทราย (ขึ้น - ลงเรือบรรทุก), อยู่ในโรงโม่หิน, ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ, ในโรงงานผลิตแก๊ส, วัตถุระเบิด และอื่นๆ ก่อสร้างอุโมงค์แรงดันอากาศ กีฬา โดดร่ม, นักมวยไทย, ขี่ม้าแข่ง, กีฬาทางน้ำ สกุ๊ตเตอร์, นักประดาน้ำ, นักแข่งรถ, ล่าสัตว์ ชาวประมง (ยกเว้น ทำงานบนฝั่งเท่านั้น), ขนส่งทางทะเล (คนประจำดาดฟ้า, หน่วยกู้ภัยเรืออัปปาง) งานโฆษณา (คนติดตั้งป้าย / รื้อป้ายในที่สูง), คนติดตั้งเสาอากาศ ในที่สูง (วิทยุ โทรทัศน์) ทหาร ตำรวจ ทหารลาดตะเวน (ยกเว้นผู้ที่ปฏิบัติงานในสำนังานซึ่งไม่มีความเสี่ยง เช่น ธุรการ, การเงิน) นักบิน (พลประจำเฮลิคอปเตอร์, ประจำการใกล้ชายแดน), กองบินตำรวจ กรมประมวลข่าวกลาง, หน่วยป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปฏิบัติงานในเขตแทรกซึม พนักงานดับเพลิง / คนดับเพลิง ขับรถบรรทุกแก๊ส ผู้แสดงบทบู๊ / แสดงแทนดารา, แสดงผาดโผน, ละครสัตว์ / ผู้แสดงกับสัตว์ดุร้าย อาชีพที่ไม่ถูกกฎหมาย หรือส่อไปในทางทุจริต อาชีพอื่นๆ บางอาชีพที่เสี่ยงภัยสูง ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันชีวิตในอัตราปกติได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

ข้อกำหนดการรับประกันภัย
  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • อายุรับประกันภัย 16 - 65 ปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 70 ปี
  • รับประกันภัยชั้นอาชีพ 1 - 2 และรับเฉพาะภัยมาตราฐานเท่านั้น
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดเมื่อรวมกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลทุกกรมธรรม์ต้องไม่เกิน 4,000,000 บาท
    และไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อปี
  • สามารถซื้อได้ 1 แผน ต่อผู้เอาประกันภัย 1 ราย