หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/เพื่อการออมทรัพย์/ซัมซุงดีไลท์

ซัมซุงดีไลท์ (2)

 

  • รับเงินคืน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นทุกๆ 3 ปี ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ประกันภัยปีที่ 3 (กรณีมีชีวิต)
  • เมื่อครบสัญญารับเงินคืนรวมสูงสุด 230% หรือ 245% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น (ตามแบบประกันภัยที่เลือก)
  • ให้ความคุ้มครองจากกรณีเสียชีวิต สูงสุด 200% หรือ 210% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น (ตามแบบประกันภัยที่เลือก)
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด สูงสุดถึง 100,000 บาท

 

* Samsung Delight 21 อายุที่รับประกันภัย 1 วัน - 57 ปี
* Samsung Delight 24 อายุที่รับประกันภัย 1 วัน - 58 ปี
* สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็น รายปี, 6 เดือน, 3 เดือน หรือรายเดือน

 

สั่งพิมพ์หน้านี้ ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สอบถามข้อมูล