หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/เพื่อการออมทรัพย์/ซัมซุงสไมล์ไลฟ์

ซัมซุงสไมล์ไลฟ์ (2)

 

  • รับเงินคืน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นทุกๆ 4 ปี ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ประกันภัยปีที่ 4 (กรณีมีชีวิต)
  • เมื่อครบสัญญารับเงินคืน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น (กรณีมีชีวิต)
  • ให้ความคุ้มครองจากกรณีเสียชีวิต สูงสุด 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ตลอดระยะเวลา 10 ปี
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี

 

* Samsung Smile Life 20/12 อายุที่รับประกันภัย 1 วัน - 60 ปี(สำหรับเพศชาย), 1 วัน - 65 ปี(สำหรับเพศหญิง)
* Samsung Smile Life 20/16 อายุที่รับประกันภัย 1 วัน - 55 ปี(สำหรับเพศชาย), 1 วัน - 60 ปี(สำหรับเพศหญิง)
* สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็น รายปี, 6 เดือน, 3 เดือน หรือรายเดือน

 

สั่งพิมพ์หน้านี้ ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สอบถามข้อมูล