เพื่อการออมทรัพย์
โครงการเพื่อลูกสุดรัก

หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/เพื่อการออมทรัพย์/โครงการเพื่อลูกสุดรัก

โครงการเพื่อลูกสุดรัก

 

  • รับเงินคืนจ่ายตามอายุบุตร ที่ 3 ปี, 6 ปี, 9 ปี และรับต่อเนื่องตั้งแต่อายุ 12 - 22 ปี
  • คุ้มครองผู้ปกครองจากการเสียชีวิต ด้วยเงินทดแทน 100% ของทุนประกันภัย
  • รับความคุ้มครองการยกเว้นเบี้ยประกันภัย หากผู้ปกครองเสียชีวิต และรับทุนการศึกษาที่เหลือเพิ่มเป็น 2 เท่าจนถึงอายุ 21 ปี
  • กรณีบุตรเสียชีวิต รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดคืน

* แบบประกันนี้ ไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหน

 

สั่งพิมพ์หน้านี้ ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สอบถามข้อมูล