แบบประกันภัยสำเร็จรูป
สุขภาพเพิ่มพูน

หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/แบบประกันภัยสำเร็จรูป/สุขภาพเพิ่มพูน

สุขภาพเพิ่มพูน

 • เติมเต็มความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ในของโรงพยาบาล
 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากทุกกรณี สูงสุดถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูงสุด 600,000 บาท (แผน Platinum)
 • รับเงินคืนตลอดสัญญารวม 220% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

แผนประกันสำเร็จรูป สุขภาพเพิ่มพูน
แบบประกันภัย ระยะเวลาชำระ
เบี้ยประกันภัย
ระยะเวลา
คุ้มครอง
อายุที่รับประกันภัย
1. แบบประกันภัยสัญญาหลัก ซัมซุงสไมล์ไลฟ์ 20/16 (2) 16 ปี 20 ปี 1 วัน - 55 ปี
2. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ ADB ครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 64 ปี หรือสิ้นสุดความคุ้มครองสัญญาหลัก แล้วแต่เวลาใดจะถึงก่อน ครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 65 ปี หรือสิ้นสุดความคุ้มครองสัญญาหลัก แล้วแต่เวลาใดจะถึงก่อน
3. สัญญาเพิ่มเติมการรักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรม H&S ครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 74 ปี หรือสิ้นสุดความคุ้มครองสัญญาหลัก แล้วแต่เวลาใดจะถึงก่อน ครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 75 ปี หรือสิ้นสุดความคุ้มครองสัญญาหลัก แล้วแต่เวลาใดจะถึงก่อน

แผนประกันสำเร็จรูป
รายละเอียด แผน
Sliver Gold Platinum
แบบประกันภัยสัญญาหลัก ซัมซุงสไมล์ไลฟ์ 20/16 (2) 100,000 150,000 200,000
สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ (ADB) 300,000 450,000 600,000
สัญญาเพิ่มเติมการรักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรม (H&S) 1,500 2,100 3,400

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

ข้อกำหนดการรับประกันภัย
 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 วัน - 55 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดรายปีเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันภัย 1 รายสามารถซื้อแผนประกันสำเร็จรูปสุขภาพเพิ่มพูนได้ 1 แผนเท่านั้น
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมใดๆ ได้ และไม่มีการแถม สัญญาเพิ่มเติมการยกเว้นชำระเบี้ยประกันภัย (WP)
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ไม่นับจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมในการตรวจสุขภาพ / HIV ตามระเบียบของบริษัทฯ
 • รับประกันภัยเฉพาะผู้ขอเอาประกันภัยที่มีสุขภาพมาตรฐาน (Standard case) โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเป็นรายๆ ไป
 • รับประกันภัยขั้นอาชีพ 1 – 3 เท่านั้น และ รับประกันภัยเป็นแบบแผนประกันสำเร็จรูปเท่านั้น
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ ADB คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี
 • สัญญาเพิ่มเติมการรักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรม (H&S) คุ้มครองถึงอายุ 75 ปี

ดาวน์โหลด Brochure
สั่งพิมพ์หน้านี้ ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สอบถามข้อมูล