ซัมซุง ประกันชีวิต
กิจกรรมเพื่อสังคม

หน้าแรก /กิจกรรมเพื่อสังคม /รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

 

ไทยซัมซุงประกันชีวิตและซัมซุงประกันชีวิต เดินหน้าปลูกป่าชายเลนถาวร กับโครงการ Green Global Project...We love Thailand ครั้งที่ 11

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซัมซุงประกันชีวิต จำกัด ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมปลูกป่าชายเลนถาวรกว่า 2,000 ต้น ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 จ.เพชรบุรีในโครงการ “Green Global Project...We love Thailand” ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้นับเป็นครั้งที่ 11 ของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาและคืนความสมดุลแก่ระบบนิเวศป่าชายเลนของไทย และยังเป็นการรักษาพื้นที่ชายฝั่งทะเลและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำอีกทางหนึ่ง กิจกรรมในครั้งนี้ มีพนักงานจิตอาสาของซัมซุงประกันชีวิตที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้และพนักงาน จิตอาสาของไทยซัมซุงประกันชีวิต รวมกว่า 50 คน ร่วมลงมือลงแรงปลูกต้นโกงกางอย่างแข็งขัน นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปร่วมมอบเงินสนับสนุนและอุปกรณ์ทางการศึกษา รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้อง ๆ นักเรียน ตลอดจนปรับปรุงสนามเด็กเล่น และจัดทำแปลงผักสวนครัวให้กับโรงเรียนปัญญาวุฒิกร อีกด้วย

<< ย้อนกลับ