ซัมซุง ประกันชีวิต
กิจกรรมเพื่อสังคม

หน้าแรก /กิจกรรมเพื่อสังคม /รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

 

ไทยซัมซุงประกันชีวิตและซัมซุงประกันชีวิต เดินหน้าปลูกป่าชายเลนถาวร กับโครงการ Green Global Project...We love Thailand ครั้งที่ 10

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำทีมโดย คุณคัง ซึง มิน Head of SFC นำพนักงานจิตอาสาของไทยซัมซุงประกันชีวิต และพนักงานจิตอาสาของซัมซุงประกันชีวิต จากประเทศเกาหลี รวมกว่า 50 ชีวิต ร่วมปลูกป่าชายเลนถาวร ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน จ. ชลบุรี  ในโครงการ “Green Global Project...We love Thailand” ครั้งที่ 10

ซัมซุงประกันชีวิต ประเทศเกาหลี และ ไทยซัมซุงประกันชีวิต เห็นถึงความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ทั้งสองประเทศได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้คำขวัญ “We Love & Share” ปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในรูปแบบ “จิตอาสา” นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยได้ดำเนินการปลูกป่าชายเลนถาวรในโครงการ “Green Global Project…We love Thailand” เพื่อรักษาและคืนความสมดุลแก่ระบบนิเวศป่าชายเลนของไทย และยังเป็นการรักษาพื้นที่ชายฝั่งทะเลและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำอีกทางหนึ่ง  “โครงการ Green Global Project…We love Thailand  ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งที่ผ่านมา โครงการนี้จัดขึ้นมาแล้ว 9 ครั้ง ได้ปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนต่างๆ ไปแล้วกว่า 5,900 ต้น สำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10 ของโครงการฯ และเรามีเป้าหมายปลูกต้นโกงกางในวันนี้ ให้ได้รวม 2,000 ต้น  โดยมีพนักงานจิตอาสาจากซัมซุงประกันชีวิตประเทศเกาหลี และพนักงานจิตอาสาของไทยซัมซุงประกันชีวิตกว่า 50 คน ร่วมลงมือลงแรง โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการฯ ของเราจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนที่อยู่โดยรอบป่าชายเลนแห่งนี้ในระยะยาว  สำหรับกิจกรรมในวันที่สอง พนักงานจิตอาสาจากทั้งสองประเทศ ได้เดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้อง ๆ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา รวมทั้งทาสีรั้วสนามกีฬาให้กับทางโรงเรียน ซึ่งน้อง ๆ เป็นเด็กพิการทางสายตาที่มีความสดใสและความหวังอย่างเต็มเปี่ยม กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอิ่มท้องแล้ว ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความหวังและพลังใจระหว่างน้อง ๆ และพี่ ๆ จิตอาสาอีกด้วย” 

แม้ว่าโครงการที่เกิดขึ้น จะเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนของประเทศ แต่ไทยซัมซุงประกันชีวิตเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างจิตสำนึกร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้เกิดขึ้นในสังคม โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมและสานต่อนโยบายด้าน CSR อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในการดำเนินธุรกิจและเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมควบคู่กันไป

<< ย้อนกลับ