ซัมซุง ประกันชีวิต
กิจกรรมเพื่อสังคม

หน้าแรก /กิจกรรมเพื่อสังคม /รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

 

ไทยซัมซุงประกันชีวิตและซัมซุงประกันชีวิต เดินหน้าปลูกป่าชายเลนถาวร กับโครงการ Green Global Project...We love Thailand ครั้งที่ 9

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซัมซุงประกันชีวิต จำกัด ประเทศเกาหลี ร่วมปลูกป่าชายเลนถาวรกว่า 1,200 ต้น ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน เขตที่ 6 จังหวัดเพชรบุรี ในโครงการ “Green Global Project...We love Thailand” ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้นับเป็นครั้งที่ 9 ของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาและคืนความสมดุลแก่ระบบนิเวศป่าชายเลนของไทย และยังเป็นการรักษาพื้นที่ชายฝั่งทะเลและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำอีกทางหนึ่ง กิจกรรมในครั้งนี้ มีพนักงานจิตอาสาของซัมซุงประกันชีวิตที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีและพนักงานจิตอาสาของไทยซัมซุงประกันชีวิต รวมกว่า 50 คน ร่วมลงมือลงแรงปลูกต้นโกงกางและต้นแสมอย่างแข็งขัน นอกจากนี้ ซัมซุงประกันชีวิตยังได้ร่วมสมทบทุนสนับสนุนให้กับทางสถานีพัฒนาฯ เขตที่ 6 อีกเป็นเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อการพัฒนาและบำรุงรักษาสถานีฯ อีกด้วย

<< ย้อนกลับ