ซัมซุง ประกันชีวิต
กิจกรรมเพื่อสังคม

หน้าแรก /กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม

 
การแสดงความรับผิดชอบต่อสัมคม (Corporate Social Responsibility) หรือ CSR เป็นนโยบายหลักที่ซัมซุง ประกันชีวิต ได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญ เพื่อดูแลเอาใจใส่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และตอบแทน สังคมไทย นอกเหนือจากความสำเร็จในด้านธุรกิจ โดยมุ่งหวังจะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมไทยอย่างยั่งยืน
 

CSR in Process

 
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยได้ดำเนินการและปฏิบัติตามกฎของ OIC อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ผู้ถือกรรมธรรม์จะได้รับ การให้บริการลูกค้าที่มีความรวมดเร็ว (Turnaround time) โดยลดขั้นตอนที่มีความยุ่งยากและใช้เวลานาน การรณรงค์ให้พนักงานประหยัดพลังงาน โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
 

CSR after Process

ซัมซุงประกันชีวิต ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยหัวใจแห่งการแบ่งปัน ภายใต้คำขวัญที่ว่า " We Love & Share" ปลูกฝังจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในรูปแบบ "จิตอาสา" นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งเน้นกิจกรรมใน 2 แนวทางหลักคือ
 
 
 

ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 
- โครงการ Green Global Project...We love Thailand (ปลูกป่าชายเลนถาวร)
 

ด้านการศึกษา

 
- โครงการซัมซุง ประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน (Thai Samsung Life Insurance for Children to Learn)
- โครงการซัมซุง ประกันชีวิต Scholarship
- โครงการซัมซุง ประกันชีวิต We Love & Share…หนังสือเพื่อน้อง
- โครงการซัมซุง ประกันชีวิต We Love & Share…เพื่อน้องได้อุ่น
 
 
 
 
 
 
ทั้งหมด 29 รายการ  | หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า  |  [1] [2] [3]