สมาร์ทบำนาญเพิ่มพูน A90/A65 (GIO)

(บำนาญแบบลดหย่อนได้)

วางแผนเกษียณอย่างสุขใจ การันตีเงินบำนาญสูงและเพิ่มพูนขึ้นทุกปี
พร้อมรับประกันภัยเป็นกรณีพิเศษ ! โดยไม่ต้องแถลงหรือตรวจสุขภาพ