ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมเล่นโครงการ “สแกนจ่ายปุ๊บ รับสิทธิลุ้นปั๊บ”

 1. เฉพาะลูกค้าของซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) ที่ซื้อประกันชีวิตกับบริษัทฯ
 2. ได้มีการชำระเงินค่าเบี้ยประกันด้วยวิธีการสแกน QR CODE ของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องไม่เกินวันครบกำหนดชำระเงินค่าเบี้ยในงวดปัจจุบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  ต่อที่ 1: สำหรับ 1,000 กรมธรรม์แรกของเดือน ที่มียอดชำระเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 5,000 บาท ได้รับบัตรของขวัญ Tesco Lotus มูลค่า 100 บาท
  ต่อที่ 2: ยอดชำระเบี้ยประกันภัย ทุก ๆ 5,000 บาท (ในแต่ละกรมธรรม์) จะได้รับสิทธิร่วมลุ้นจับสลากรางวัลจำนวน 1 สิทธิ์

   

 3. บริษัทฯ มีระยะเวลาร่วมเล่นโครงการ 3 รอบ หากลูกค้าของบริษัทฯมีการชำระเงินค่าเบี้ยและได้สิทธิร่วมล้นรางวัลตามรอบใด สิทธิดังกล่าวนั้นสามารถใช้ได้แค่เฉพาะรอบ ๆ นั้นเท่านั้น
 4. จะไม่นำฉลากก่อนหน้ามาจับรวมกันในแต่ละรอบ
 5. บริษัทฯ จะให้ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ประมวลผลและสรุปจำนวนรายชื่อลูกค้าผู้มีสิทธิร่วมลุ้นรางวัลในแต่ละรอบและนำรายชื่อมาพิมพ์ลงบนกระดาษจัดทำเป็นฉลากแล้วบริษัทจะรวบรวมฉลากทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้โชคดีตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนดต่อไป
 6. จับรางวัล ณ บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2922/222-227 ชั้น 15 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 7. มีกำหนดจับรางวัล 3 ครั้ง ดังนี้
  • ครั้งที่ 1 วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564 กำหนดจับรางวัลวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564 กำหนดจับรางวัลในวันที่ 8 ตุลาคม 2564
  • ครั้งที่ 3 วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 กำหนดจับรางวัลในวันที่ 12 มกราคม 2565
  • หมายเหตุ ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้งจะไม่นำมาจับรางวัลในครั้งต่อไป

ของรางวัลในการจับรางวัลในแต่ละครั้ง

 • รางวัลที่ 1 โทรทัศน์ Samsung 65 นิ้ว รุ่น Q800T QLED 8K Smart TV 2020 จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ Samsung รุ่น Galaxy S21 Ultra 5G 16/512GB Black จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 แท็บเล็ต Samsung รุ่น Tab S7+ 5G 256GB จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 4 เครื่องฟอกอากาศ Samsung Air Purifier Blue Sky AX3300 จำนวน 6 รางวัล
 • รางวัลที่ 5 นาฬิกา Samsung Galaxy Fit2 จำนวน 10 รางวัล

เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายของรางวัล

 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐาน ในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ฯ ในวันและเวลาทำการภายใน 60 วันนับแต่วันที่ทำการประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ แล้วบริษัท ฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป
 2. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
 3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่า รางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
 4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 5. พนักงาน บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 6. กติกาการตัดสินทางบริษัท ฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนที่มีผู้ร่วมรายการส่งเข้ามาทั้งหมดนำมากองรวมกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
 7. จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ของบริษัท www.samsunglife.co.th และทาง Facebook Page: SamsungLifePCL ครั้งแรกในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ครั้งที่สองในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 และครั้งที่สามในวันที่ 13 มกราคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *